Pražský arcibiskup zřídil duchovní společenství věřících Eucharistická hodina, které navazuje na barokní eucharistická bratrstva. Členové společenství se snaží strávit půl hodiny s Pánem Ježíšem u svatostánku každý týden, minimálně však jednou za měsíc. Nejsou povinné žádné konkrétní modlitby.

Zájemci o členství osobně u akolyty Milana Flodra nebo e-mailem na jeho adrese mflodr@seznam.cz.

Zahajovací mše svatá a vyhlášení tohoto duchovního společenství a programu bude ve Strahovském opatství 6. června 2023 na slavnost sv. Norberta v 18.00 hod.

Bližší info zde