Ve středu po večerní mši svaté v kostele

V pátek přede mší svatou (v 17 hodin) před mariánským sloupem na Zlíchově (na cestě od brány fary ke kostelu)