Nadešel čas, kdy je vhodná příležitost přemýšlet o letní dovolené. Dovolujeme si vám nabídnout tradiční a časem prověřenou dovolenou farnosti Praha - Hlubočepy s duchovním programem.

Letošní farní dovolená se uskuteční v areálu kláštera Teplá, jehož počátky sahají do roku 1193.

 

Klášter v obci Teplá u Mariánských Lázní založil v roce 1193 založil český šlechtic Hroznata, aby do něj vzápětí povolal premonstrátské řeholníky z pražského Strahova. Hroznata pocházel z významného šlechtického rodu a zastával funkci velitele hraničářů na tepelsku a chodsku.

Příběh založení kláštera souvisí s třetí křížovou výpravou pořádanou Jindřichem VI. Této výpravy se v březnu roku 1188 rozhodl zúčastnit i Hroznata. V dubnu 1191 byl od křížové výpravy spolu s dalšími šlechtici papežem dispensován. Náhradou slíbil založit klášter, který se stanem místem dovolené naší farnosti v roce 2022.

Naše farní dovolená se uskuteční v termínu od neděle 31. července do neděle 7. srpna 2022 - tedy celkem 7 dní a 7 nocí. Ubytování budeme v nádherném klášterním hotelu.

Jedná o "společnou dovolenou s duchovním programem". V některých parametrech se naše dovolená blíží k duchovní obnově - opět se můžeme těšit na mši svatou, večerní modlitbu a čtyři pěkné přednášky s diskusí na podnětná témata. Program bude zajištěn i pro děti ve věku od 6 let.

Po celou dobu pobytu bude příležitost ke svátosti smíření a k modlitbě v klášterní kapli. Dále se můžeme těšit na tradičně výtečný program pro děti a mládež - tentokrát pod vedením našeho bohoslovce Davida a jeho týmu. V ostatním čase je program individuální či na základě společné domluvy.

Tato akce je vhodná pro rodiny a jednotlivce libovolného věku, dvojice, trojice a další dobrou společnost. Najdete zde nové přátele či dokonce životního partnera, načerpáte čerstvý vzduch do svých plic a vaše děti poznají nové kamarády - na vysoké duchovní a morální úrovni. Jistotu spokojenosti a blahodárných účinků pro duši i tělo potvrzuje mnohaletá oblíbenost této akce!

Také budeme mít dostatek času na individuální rozhovory u skleničky dobrého nealkoholického a alkoholického pití či u poháru se zmrzlinou v klášterní restauraci. V bezprostřední blízkosti nás bude obklopovat nádherná příroda s široké možností koupání i dalších aktivit.

Můžeme se těšit i na novou hotelovou saunu a podstatné zlepšení kvality WiFi v celém hotelu!

Vítáme mezi námi lidi libovolného vyznání, bez vyznání i přesvědčené (či militantní) ateisty.

Kapacita účastníků této mimořádné akce je limitována. Prosím, přihlášku v MS Word si stáhněte do počítače, vyplňte a pošlete na adresu pobyt@CentrumBarrandov.cz nejpozději do pátku 1. července 2022. V ceně je zahrnuté také ubytování dle vybrané varianty, stravování, společné platby apod.

V případě naplnění kapacity bude příjem přihlášek ukončen před uvedeným termínem.

 

Do 10. července 2022 je třeba také zaplatit zálohu za každou přihlášenou dospělou osobu ve výši 1 000 Kč. Za dítě se záloha neplatí. Pro tento účel jsme zřídili speciální účet číslo 7721177211 / 2010 (FIO banka, a. s.).

Do 30. července 2022 je třeba na uvedený účet doplatit celou částku za pobyt. Případně je možné předat příslušnou částku v hotovosti P. Josefovi Ptáčkovi.

V případě, že budete mít problém se včasným zaplacením zálohy nebo celé platby, dejte předem vědět. Chceme, aby peníze nebyly překážkou, kvůli které se společné dovolené nemůžete zúčastnit. Nebojte se nám ozvat - pokusíme se najít řešení.

Podrobné informace o poutním místě najdete na webu www.KlasterTepla.cz.

Velmi rozsáhlé jsou také možnosti výletů a turistické cíle po okolí, celkový přehled najdete na HotelKlasterTepla.cz/tip_na_vylet.html.

 

Máte nějaké dotazy? Obraťte se na člena přípravného nebo akčního výboru dle příslušných kompetencí.

Ještě váháte? Prohlédněte si video z naší farní dovolené v roce 2021 na webu https://YouTu.be/u7MnJTbGr28.

Těšíme se na viděnou!

 

Josef Ptáček, člen akčního výboru - program, finance, pochvaly, stížnosti, mimořádné události, zvláštní přání

Jaroslav Tupý, člen akčního výboru - přihlášky, organizace ubytování a stravování, řešení problémů, pochvaly, stížnosti, zvláštní přání

David Ucháč, člen akčního výboru - program pro děti a mládež, péče o krásu liturgie, liturgický prostor a ministranty, teologický dohled, pochvaly, stížnosti