Začátkem srpna letošního roku se 85 farníků a přátel vydalo na společnou farní dovolenou na poutní místo Svatý Hostýn. Na programu byla mše sv., zajímavé přednášky a besedy na aktuální témata. Děti a mládež měly podnětný program v pěti skupinách dle věku (velryby, ryby, rybky, rybičky a plankton).

Dobré jídlo a pití, večerní posezení, modlitba, výlety či táborák příjemně doplnili tradičně výtečnou akci naší farnosti.

Fotografie z letošní duchovní farní dovolené najdete na Photos.app.Goo.gl/P7XHqv4p49JPWqSAA.

Děkujeme všem, kteří se podíleli jakýmkoliv způsobem na této vydařené akci.

Děkujeme Farní charitě Praha Barrandov a Městské části Praha 5 a jejímu sociálnímu odboru za příspěvek na podporu dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, který umožnil jejich pobyt mimo Prahu.