Farní charita

Farní charita Praha Barrandov je zřízena pražským arcibiskupem jako právnická osoba ke dni 1. 9. 2016 na dobu neurčitou. Jako účelové zařízení církve je zřízena s cílem pomáhat na principech křesťanské lásky lidem v nouzi a v těžkých životních situacích.

Farní charita Praha Barrandov bude vykonávat svoji činnost v obvodu Městské části Prahy 5.

 

Bc. Milena Lisá, ředitelka

Farní charita Praha Barrandov

Na Zlíchově 221/8, 152 00  Praha 5

 

tel.: 703 335 283

e-mail: Barrandov@Praha.Charita.cz

číslo účtu: 2501066461/2010
 


Komunitní centrum pro děti a rodiče z Ukrajiny

V pondělí 4. dubna 2022 zahajujeme ve spolupráci s Arcidiecézní charitou Praha provoz Ukrajinského komunitního centra, jehož smyslem je pomoc ukrajinským dětem v adaptaci na české prostředí a připravit je na jejich vstup do českých škol.

 

Provoz Ukrajinského komunitního centra pro děti školního věku s doprovodem rodičů se bude odehrávat v prostorách Komunitního centra Krista Spasitele (Grussova 6, Praha 5) každé pondělí, středu a pátek 9.00 do 13.00 hodin.

 

Prohlášení ČBK k situaci na Ukrajině, pozvání k modlitbě a postu a vyhlášení finanční sbírky

Čeští a moravští biskupové jednoznačně odsuzují ruskou agresi na Ukrajinu a vyjadřují svou plnou podporu Ukrajině.

Rozhodli, že tuto neděli použijeme při bohoslužbách mešní formulář „V době války nebo rozvratu“ a vyhlašují kostelní sbírku, která bude tuto neděli věnována na pomoc Ukrajině.

 

Aktuality z Farní charity Barrandov a pozvání ke Tříkrálové sbírce

V návaznosti na plánovanou Tříkrálovou sbírku připravila naše paní ředitelka Farní charity Bc. Milena Lisá poselství, kde nás seznamuje s činností této důležité součásti naší farnosti.

 

Paní ředitelka svou práci ve Farní charitě vykonává bez nároku na odměnu a její práce je zdrojem požehnání pro řadu lidí v tísnivých okolnostech jejich životů. Velice děkujeme za její službu a do nastávajícího roku jí přejeme mnoho zdraví, sílu a pevnou oporu v její pozemské rodině, která též má veliké zásluhy na tomto farním charitativním díle!

 

Daránek pomáhá dětem, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí

Daránek pomáhá dětem, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Je darem, který pomáhá, symbolem jara lidského života, nevinného a bezbranného dětství, i nadějí na nový začátek. Přináší jim totiž to, co opravdu potřebují - bezpečí domova, potřebnou péči i rovné šance na startu do života, protože dobře rozumí jejich potřebám.

 

Jaroslava Trajerová: „Zákaz potratů nic neřeší.“ (audio)

Paní Jaroslava Trajerová je emeritní vedoucí našeho společenství seniorů, nositelka medaile sv. Cyrila a Metoděje a vedoucí projektu "Nesoudíme. Pomáháme".

S plakáty, které upozorňují na tento projekt, se můžeme setkávat po celé Praze - zvláště na zastávkách MHD. V tomto týdnu paní Jaroslava promluvila o problematice potratů s obrovskou dávkou zkušeností z Linky pomoci.

 

Zlíchovský benefiční koncert

Srdečně Vás zveme na benefiční vánoční koncert, který připravili profesionální hudebníci z naší farnosti a jejich hosté. Výtěžek z koncertu bude věnován Farní charitě Praha Barrandov.

 

Na programu zazní skladby převážně z období baroka a klasicismu (H. Purcell, A. Corelli, J. S. Bach, F. X. Brixi, J. J. Ryba a další).

Prezident navštíví farnost Hlubočepy již v neděli 21. ledna 2018

V neděli 21. ledna 2018 navštíví farnost Praha - Hlubočepy prezident Arcidiecézní charity a biskupský vikář pro diakonii J. M. Stanislaw Gora. Do naší farnosti přijede společně s týmem Likvidace lepry.

Při mši sv. od 8.30 hod. a od 10.15 hod. pronese slavnostní kázání. Svou vzácnou přítomností a povzbuzujícím slovem nám poděkuje za aktivní spolupráci s touto Bohu-libou mezinárodní organizací.

Hovory D aneb Mluvme o demenci

Staráte se o blízkého s demencí? Přijďte mezi nás. V příjemném, neformálním prostředí se můžete dozvědět více o nemoci, jejím průběhu, o tom, jak pomáhat člověku s demencí, jak pečovat o něj i o sebe. Zároveň můžete v bezpečném prostředí sdílet své zkušenosti, které tato nelehká péče přináší.

Tříkrálová sbírka 2017

Začátkem ledna se v ulicích měst a vesnic opět objeví koledníci Tříkrálové sbírky, která proběhne v naší Arcidiecézi pražské od pondělí 2. ledna do pondělí 9. ledna 2017. Tříkrálová sbírka je veřejná sbírka pořádaná Charitou Česká republika a povolená Magistrátem hlavního města Prahy.

Postavy tří králů nám připomenou putování dávných mudrců, které zářící hvězda dovedla až k místu narození Spasitele. Tříkrálová sbírka je příležitostí pro děti i dospělé zapojit se do charitní činnosti.