V návaznosti na plánovanou Tříkrálovou sbírku připravila naše paní ředitelka Farní charity Bc. Milena Lisá poselství, kde nás seznamuje s činností této důležité součásti naší farnosti.

 

Paní ředitelka svou práci ve Farní charitě vykonává bez nároku na odměnu a její práce je zdrojem požehnání pro řadu lidí v tísnivých okolnostech jejich životů. Velice děkujeme za její službu a do nastávajícího roku jí přejeme mnoho zdraví, sílu a pevnou oporu v její pozemské rodině, která též má veliké zásluhy na tomto farním charitativním díle!

 

Vážení farníci,

jak asi víte, v naší farnosti je farní charita, která se snaží podporovat potřebné lidi z našeho okolí. Povětšinou to jsou rodiny v tíživé životní situaci. Forma pomoci je materiální (potraviny, drogerie, oblečení), ale i díky vašim darům také finanční. Například příspěvek pro děti na tábor nebo farní dovolenou, vybavení bytu, finanční pomoc na zaplacení hospice pro umírajícího manžela a tatínka.

Před Vánoci jsme rozdali anonymní dárky - takzvané "krabice od bot". Pomohli jsme sehnat vybavení a oblečení pro miminka.

Hlavním zdrojem financí je Tříkrálová sbírka. Letos v lednu se kvůli lockdownu, uzavřeným kostelům a zákazu koledování financí moc nevykoledovalo.

V lednu 2022 bude Tříkrálová sbírka již částečně probíhat běžným kontaktním způsobem, ale současně je možné přišpět i elektronicky prostřednictvím webu www.TrikralovaSbirka.cz - zde je třeba zadat "Farní charita Praha Barrandov". Ke Tříkrálové sbírce je možné i využít bankovní převod na účet č. 66008822/0800, variabilní symbol naší charity je 777910023.

Po celý rok je možné využít účet farní charity Barrandov: 2501066461/2010.

Děkujeme za Vaše modlitby, Vaše děti koledníky, kteří se v lednu chystají koledovat, Vaše dary, nápady i konkrétní pomoc.


S přáním požehnaného nového roku
Milena Lisá
Ředitelka Farní charity Praha Barrandov