Daránek pomáhá dětem, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Je darem, který pomáhá, symbolem jara lidského života, nevinného a bezbranného dětství, i nadějí na nový začátek. Přináší jim totiž to, co opravdu potřebují - bezpečí domova, potřebnou péči i rovné šance na startu do života, protože dobře rozumí jejich potřebám.

 

Prostředky budou vynaloženy na zařízení, služby a projekty pomáhající dětem v nouzi (azylové domy, děti s handicapem, nízkoprahová centra, volnočasové aktivity dětí a mládeže, podpora práv dětí). Nepůjde tedy o individuální adresnou podporu konkrétních dětí, ale o podporu péče o ně. V naší farnosti se tato pomoc týká  např. Azylového domu na Barrandově.

 

Podrobné informace k celému projektu a možnost příspěvku najdete na webu Charity ČR.