V neděli 18. září 2022 v rámci farní kávy po mši sv. od 10.30 hod. bude na Barrandově v prostorách Komunitního centra Krista Spasitele prezentace charitativního díla Mary´s meals a budeme mít příležitost ochutnat přesně tu kaši, kterou Mary´s meals dává dětem v Malawi.

 

„Chtěl bych mít co jíst, a taky bych jednou rád chodil do školy…“

To jsou slova afrického chlapce , která se stala impulsem pro vznik díla Mary´s meals. Bylo to před 20lety během hladomoru v Malawi, kdy tuto zemi navštívil Magnus Mac Farlane Barrow ze Skotska. Měl v té době již zkušenosti s poskytováním pomoci v zemích zasažených válkou na Balkáně. Tehdy si uvědomil, že je to právě nedostatek jídla, který brání dětem v přístupu ke vzdělání a tím i k lepší budoucnosti.

A tak právě tehdy vznikla myšlenka dávat dětem jídlo v místě, kde se vzdělávají. Již koncem roku 2002 to bylo 200 dětí, které dostaly ve své škole jedno teplé jídlo. Tento projekt dostal jméno „Mary´s meals“ = „Mariiny pokrmy“. Magnus je přesvědčený, že je to právě Matka Boží, Panna Maria, která stojí za tímto dílem. Je založeno na obětavé práci dobrovolníků, podporuje místní komunitu, která celý projekt organizačně zajišťuje a  uskutečňuje se především díky finančním příspěvkům lidí z celého světa.

Mise tohoto díla je jednoduchá. Pomoct dětem, aby měly alespoň jedno teplé jídlo denně. Vždy je to ale spojeno se vzděláváním – jídlo dostávají přímo ve školách. Pokrmem je kaše, kterou připravují místní dobrovolníci ze surovin od lokálních pěstitelů obohacená o minerály a vitamíny.

Dílo, vznik kterého způsobil výrok jednoho chudého chlapce, v roce 2022 pomáhá již 2,5 milionům dětí hlavně v zemích Afriky, Indie a na Haiti. Myšlenka nasytit dítě v místě jeho vzdělávání a tím mu umožnit, aby se mohlo o sebe jednou postarat a uniknout tak chudobě, se stala hybnou silou díla Mary´s meals.