Foto a video

Hlavní stránka / Foto a video

(13.7.2013)

"Cyril a Metoděj" - dokument o životě, díle a odkazu sv. Cyrila a Metoděje (video)

Dokumentární film s hranými prvky od našich farníků - Otakára Maria Schmidta a Jany Kristiny Studničkové - představuje život, dílo a odkaz svatých Cyrila a Metoděje, jejichž 1150. výročí příchodu na Velkou Moravu si připomínáme v roce 2013.

Prostřednictvím historických faktů nás autoři detailně seznamují s průběhem života obou věrozvěstů a ozřejmují hlavní smysl a způsob jejich misie mezi Slovany. Nezapomínají ani na odkaz, vliv a šíření cyrilometodějské tradice po smrti obou bratrů. více

Autor: Josef Ptáček   |   Sekce: Foto a video, Život farnosti

(6.7.2013)

Materiál k promluvě při mši sv. na Zlíchově - neděle 7. 7. 2013

V návaznosti na slova kázání v rámci mše sv. na Zlíchově v neděli 7. 7. 2013 publikujeme doplňující materiál za účelem hlubšího porozumění příslušnému tématu :-) více

Autor: Josef Ptáček   |   Sekce: Foto a video, Život farnosti

(4.7.2013)

Kardinál Miloslav Vlk navštívil společenství seniorů na zlíchovské faře (video)

V uplynulém měsíci navštívil kardinál Miloslav Vlk naše společenství seniorů. Součástí setkání byla beseda o životě a způsobech prožívání víry v dnešním světě. více

Autor: Josef Ptáček   |   Sekce: Foto a video, Historie farnosti, Život farnosti

(1.7.2013)

Fotografie z letošní svatoprokopské pouti

Fotografie z letošní svatoprokopské pouti
Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí ve spolupráci s naší farností uspořádala v Prokopském údolí další - již tradiční - Svatoprokopskou pouť v neděli 30. 6. 2013. Publikujeme fotografie z této mimořádné události. více

Autor: Josef Ptáček   |   Sekce: Foto a video, Život farnosti

(22.6.2013)

Prezentace projektu Kostela Krista Spasitele / Komunitního centra Praha - Barrandov (video)

Prezentace projektu Kostela Krista Spasitele / Komunitního centra Praha - Barrandov (video)
V rámci mimořádného zasedání pastorační rady naší farnosti a za účasti autorů vítězného architektonického návrhu Kostela Krista Spasitele / Komunitního centra Praha - Barrandov z ATELIERu Žiška, s. r. o. - Ing. arch. Jakuba Žišky a Ing. arch. Pavla Šmelhause - proběhla prezentace návrhu s rozsáhlou diskusí. Přinášíme reportáž z této události. více

Autor: Josef Ptáček   |   Sekce: Foto a video, Kostel na Barrandově, Život farnosti

(19.6.2013)

Bohoslužba pod širým nebem na Barrandově (foto)

Bohoslužba pod širým nebem na Barrandově (foto)
V neděli 16. června 2013 se na pozemku, kde má v dalších letech vyrůst kostel Krista Spasitele a komunitní centrum Praha - Barrandov s kavárnou, uskutečnila mimořádná ekumenická bohoslužba. Současně proběhla prezentace modelu plánované stavby s následnou obsáhlou diskusí za účasti tří členů projektového týmu. Přinášíme několik fotografií od Ing. Libora Galatíka z této akce. více

Autor: Josef Ptáček   |   Sekce: Foto a video, Kostel na Barrandově, Život farnosti

(18.6.2013)

Jak má vypadat nový kostel Krista Spasitele / komunitní centrum Praha - Barrandov?

Přinášíme předběžný náhled plánované stavby kostela / komunitního centra na Barrandově. Má to být nová stavba jasně rozeznatelného určení s výraznou symbolikou. I přes moderní výrazové prostředky čerpá z tradičního tvaru i obsahu a odpovídá poslání, jež ji náleží. Čitelný půdorys, výrazný portál, věž se zvony, příčná loď a nad ní symbolický otevřený zlatý prstenec, přinášející světlo do chrámu. Přehledný liturgický prostor s kaplí svatostánku umístěnou v závěru kostela. Lavice jsou uspořádány ze tří stran oltáře, jenž se tak stává skutečným centrem dění. více

Autor: Josef Ptáček   |   Sekce: Foto a video, Kostel na Barrandově, Život farnosti

(17.6.2013)

Slavnost kněžského svěcení jáhna Jakuba Jirovce OT (foto)

V soboru, dne 15. června 2013 v poledne, ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bruntále, vysvětil J. E. Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, jáhna Jakuba Jirovce OT na kněze.

V odpoledních hodinách bylo v bývalém sídle velmistra Řádu německých rytířů, dnešním Regionálním muzeu v Bruntále, tedy v zámeckých prostorách a parku, připraveno pro všechny přítomné pohoštění. více

Autor: Josef Ptáček   |   Sekce: Foto a video, Život farnosti

(8.6.2013)

Kardinál Dominik Duka ocení 40 let nezištné práce RNDr. Pavla Čižka ve farnostech naší arcidiecéze (aktualizováno)

Kardinál Dominik Duka ocení 40 let nezištné práce RNDr. Pavla Čižka ve farnostech naší arcidiecéze (aktualizováno)
V Arcibiskupském paláci na Hradčanech předá 11. června 2013 v 18.00 hod. pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP ocenění zasloužilým farníkům pražské arcidiecéze. Ocenění je jedním z bodů oslav 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, které se koná v pražské arcidiecézi.
Naše farní společenství si považuje za čest, že mezi oceněné farníky patří RNDr. Pavel Čížek. více

Autor: Josef Ptáček   |   Sekce: Foto a video, Historie farnosti, Život farnosti

(7.6.2013)

Poznej svého souseda aneb Kdo sídlí vedle naší fary?

Vedle zlíchovské fary sídlí instituce s trochu tajuplným názvem "Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování". S dětmi, které školu navštěvují, se často setkáváme na zastávce tramvaje i v okolí budovy. Čím je tato škola specifická? Jaké děti jí navštěvují? Kdo se o ně stará? Možná může být také zajímavá informace, že budova školy má křesťanskou minulost - sloužila až do panování císaře Josefa II. jako letohrádek Jezuitů... více

Autor: Josef Ptáček   |   Sekce: Foto a video, Život farnosti

(4.6.2013)

Havárie kanalizace na zlíchovské faře (foto)

Havárie kanalizace na zlíchovské faře (foto)
Na zlíchovské faře se odehrává množství zajímavých programů. Jsou však dny, kdy se tam odehrávají i jiná dramata. V uplynulém týdnu došlo k akutní havárii kanalizačního systému na faře a následovala rychlá akce... více

Autor: Josef Ptáček   |   Sekce: Foto a video, Život farnosti

(8.5.2013)

Náročná služba kostelníka

V rámci procesu zveřejňování podnětných historických materiálů, dáváme k dispozici dopis z Arcibiskupské konzistoře v Praze ze dne 20. 11. 1931 ve věci práce kostelníka a popisu tohoto náročného povolání. V současné době se jedná v naší farnosti o službu vykonávanou bez nároku na odměnu. Našim kostelníkům na Zlíchově, v Jinonicích, ale i v Malé a Velké Chuchli za to patří veliké poděkování. více

Autor: Josef Ptáček   |   Sekce: Foto a video, Historie farnosti, Život farnosti


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019