Foto a video

Hlavní stránka / Foto a video

(1.7.2013)

Fotografie z letošní svatoprokopské pouti

Fotografie z letošní svatoprokopské pouti
Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí ve spolupráci s naší farností uspořádala v Prokopském údolí další - již tradiční - Svatoprokopskou pouť v neděli 30. 6. 2013. Publikujeme fotografie z této mimořádné události. více

Autor: Josef Ptáček   |   Sekce: Foto a video, Život farnosti

(22.6.2013)

Prezentace projektu Kostela Krista Spasitele / Komunitního centra Praha - Barrandov (video)

Prezentace projektu Kostela Krista Spasitele / Komunitního centra Praha - Barrandov (video)
V rámci mimořádného zasedání pastorační rady naší farnosti a za účasti autorů vítězného architektonického návrhu Kostela Krista Spasitele / Komunitního centra Praha - Barrandov z ATELIERu Žiška, s. r. o. - Ing. arch. Jakuba Žišky a Ing. arch. Pavla Šmelhause - proběhla prezentace návrhu s rozsáhlou diskusí. Přinášíme reportáž z této události. více

Autor: Josef Ptáček   |   Sekce: Foto a video, Kostel na Barrandově, Život farnosti

(19.6.2013)

Bohoslužba pod širým nebem na Barrandově (foto)

Bohoslužba pod širým nebem na Barrandově (foto)
V neděli 16. června 2013 se na pozemku, kde má v dalších letech vyrůst kostel Krista Spasitele a komunitní centrum Praha - Barrandov s kavárnou, uskutečnila mimořádná ekumenická bohoslužba. Současně proběhla prezentace modelu plánované stavby s následnou obsáhlou diskusí za účasti tří členů projektového týmu. Přinášíme několik fotografií od Ing. Libora Galatíka z této akce. více

Autor: Josef Ptáček   |   Sekce: Foto a video, Kostel na Barrandově, Život farnosti

(18.6.2013)

Jak má vypadat nový kostel Krista Spasitele / komunitní centrum Praha - Barrandov?

Přinášíme předběžný náhled plánované stavby kostela / komunitního centra na Barrandově. Má to být nová stavba jasně rozeznatelného určení s výraznou symbolikou. I přes moderní výrazové prostředky čerpá z tradičního tvaru i obsahu a odpovídá poslání, jež ji náleží. Čitelný půdorys, výrazný portál, věž se zvony, příčná loď a nad ní symbolický otevřený zlatý prstenec, přinášející světlo do chrámu. Přehledný liturgický prostor s kaplí svatostánku umístěnou v závěru kostela. Lavice jsou uspořádány ze tří stran oltáře, jenž se tak stává skutečným centrem dění. více

Autor: Josef Ptáček   |   Sekce: Foto a video, Kostel na Barrandově, Život farnosti

(17.6.2013)

Slavnost kněžského svěcení jáhna Jakuba Jirovce OT (foto)

V soboru, dne 15. června 2013 v poledne, ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bruntále, vysvětil J. E. Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, jáhna Jakuba Jirovce OT na kněze.

V odpoledních hodinách bylo v bývalém sídle velmistra Řádu německých rytířů, dnešním Regionálním muzeu v Bruntále, tedy v zámeckých prostorách a parku, připraveno pro všechny přítomné pohoštění. více

Autor: Josef Ptáček   |   Sekce: Foto a video, Život farnosti

(8.6.2013)

Kardinál Dominik Duka ocení 40 let nezištné práce RNDr. Pavla Čižka ve farnostech naší arcidiecéze (aktualizováno)

Kardinál Dominik Duka ocení 40 let nezištné práce RNDr. Pavla Čižka ve farnostech naší arcidiecéze (aktualizováno)
V Arcibiskupském paláci na Hradčanech předá 11. června 2013 v 18.00 hod. pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP ocenění zasloužilým farníkům pražské arcidiecéze. Ocenění je jedním z bodů oslav 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, které se koná v pražské arcidiecézi.
Naše farní společenství si považuje za čest, že mezi oceněné farníky patří RNDr. Pavel Čížek. více

Autor: Josef Ptáček   |   Sekce: Foto a video, Historie farnosti, Život farnosti

(7.6.2013)

Poznej svého souseda aneb Kdo sídlí vedle naší fary?

Vedle zlíchovské fary sídlí instituce s trochu tajuplným názvem "Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování". S dětmi, které školu navštěvují, se často setkáváme na zastávce tramvaje i v okolí budovy. Čím je tato škola specifická? Jaké děti jí navštěvují? Kdo se o ně stará? Možná může být také zajímavá informace, že budova školy má křesťanskou minulost - sloužila až do panování císaře Josefa II. jako letohrádek Jezuitů... více

Autor: Josef Ptáček   |   Sekce: Foto a video, Život farnosti

(4.6.2013)

Havárie kanalizace na zlíchovské faře (foto)

Havárie kanalizace na zlíchovské faře (foto)
Na zlíchovské faře se odehrává množství zajímavých programů. Jsou však dny, kdy se tam odehrávají i jiná dramata. V uplynulém týdnu došlo k akutní havárii kanalizačního systému na faře a následovala rychlá akce... více

Autor: Josef Ptáček   |   Sekce: Foto a video, Život farnosti

(8.5.2013)

Náročná služba kostelníka

V rámci procesu zveřejňování podnětných historických materiálů, dáváme k dispozici dopis z Arcibiskupské konzistoře v Praze ze dne 20. 11. 1931 ve věci práce kostelníka a popisu tohoto náročného povolání. V současné době se jedná v naší farnosti o službu vykonávanou bez nároku na odměnu. Našim kostelníkům na Zlíchově, v Jinonicích, ale i v Malé a Velké Chuchli za to patří veliké poděkování. více

Autor: Josef Ptáček   |   Sekce: Foto a video, Historie farnosti, Život farnosti

(2.5.2013)

Alfred Strejček - český herec, moderátor a recitátor - vzpomínka na setkání s farníky (video)

Dne 5. dubna 2013 pan Alfred Strejček - český herec, moderátor a recitátor navštívil naše společenství seniorů a nádherně přednesl "modlitbu ve stáří" od sv. Františka Saleského. více

Autor: Josef Ptáček   |   Sekce: Foto a video, Historie farnosti, Život farnosti

(12.4.2013)

Pozvánka na zbraslavské pašije

Občanské sdružení Zbraslavské pašije již třetím rokem pořádá v historickém prostředí zámeckého parku Zámku Zbraslav "Lidové pašijové hry".
Pašijové hry se odehrávají v zámeckém areálu před kostelem sv. Jakuba na Zbraslavi, za účasti význačných profesionálních herců Národního divadla, Městských divadel pražských a dalších českých divadelních scén (např. R. Mácha, S. Postlerová, J. Novotný, L. Žáčková, O. Vlček, J. Mílová, P. Beretová, S. Oubram, J. Pejchal).
Členy divadelního souboru jsou zbraslavští farníci a místní divadelní ochotníci z divadla Jana Kašky. Originální hudbu k pašijovým hrám složil František Štěrbák, vedoucí hudebního souboru divadla Kalich. více

Autor: Josef Ptáček   |   Sekce: Foto a video, Život farnosti

(5.4.2013)

Žehnání nového ambonu v kostele sv. Filipa a Jakuba a sv. Vavřince

Ambon patří v každém kostele k nejdůležitějším místům. Je to místo, od kterého se předčítá Bible. Má se jednat o pevný bod, který je znamením samotného Ježíše Krista a Jeho Slova. více

Autor: Josef Ptáček   |   Sekce: Foto a video, Život farnosti


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

 

Všechna práva vyhrazena © 2019 NETservis s.r.o.