Foto a video

Hlavní stránka / Foto a video

(18.6.2013)

Jak má vypadat nový kostel Krista Spasitele / komunitní centrum Praha - Barrandov?

Přinášíme předběžný náhled plánované stavby kostela / komunitního centra na Barrandově. Má to být nová stavba jasně rozeznatelného určení s výraznou symbolikou. I přes moderní výrazové prostředky čerpá z tradičního tvaru i obsahu a odpovídá poslání, jež ji náleží. Čitelný půdorys, výrazný portál, věž se zvony, příčná loď a nad ní symbolický otevřený zlatý prstenec, přinášející světlo do chrámu. Přehledný liturgický prostor s kaplí svatostánku umístěnou v závěru kostela. Lavice jsou uspořádány ze tří stran oltáře, jenž se tak stává skutečným centrem dění. více

Autor: Josef Ptáček   |   Sekce: Foto a video, Kostel na Barrandově, Život farnosti

(17.6.2013)

Slavnost kněžského svěcení jáhna Jakuba Jirovce OT (foto)

V soboru, dne 15. června 2013 v poledne, ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bruntále, vysvětil J. E. Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, jáhna Jakuba Jirovce OT na kněze.

V odpoledních hodinách bylo v bývalém sídle velmistra Řádu německých rytířů, dnešním Regionálním muzeu v Bruntále, tedy v zámeckých prostorách a parku, připraveno pro všechny přítomné pohoštění. více

Autor: Josef Ptáček   |   Sekce: Foto a video, Život farnosti

(8.6.2013)

Kardinál Dominik Duka ocení 40 let nezištné práce RNDr. Pavla Čižka ve farnostech naší arcidiecéze (aktualizováno)

Kardinál Dominik Duka ocení 40 let nezištné práce RNDr. Pavla Čižka ve farnostech naší arcidiecéze (aktualizováno)
V Arcibiskupském paláci na Hradčanech předá 11. června 2013 v 18.00 hod. pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP ocenění zasloužilým farníkům pražské arcidiecéze. Ocenění je jedním z bodů oslav 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, které se koná v pražské arcidiecézi.
Naše farní společenství si považuje za čest, že mezi oceněné farníky patří RNDr. Pavel Čížek. více

Autor: Josef Ptáček   |   Sekce: Foto a video, Historie farnosti, Život farnosti

(7.6.2013)

Poznej svého souseda aneb Kdo sídlí vedle naší fary?

Vedle zlíchovské fary sídlí instituce s trochu tajuplným názvem "Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování". S dětmi, které školu navštěvují, se často setkáváme na zastávce tramvaje i v okolí budovy. Čím je tato škola specifická? Jaké děti jí navštěvují? Kdo se o ně stará? Možná může být také zajímavá informace, že budova školy má křesťanskou minulost - sloužila až do panování císaře Josefa II. jako letohrádek Jezuitů... více

Autor: Josef Ptáček   |   Sekce: Foto a video, Život farnosti

(4.6.2013)

Havárie kanalizace na zlíchovské faře (foto)

Havárie kanalizace na zlíchovské faře (foto)
Na zlíchovské faře se odehrává množství zajímavých programů. Jsou však dny, kdy se tam odehrávají i jiná dramata. V uplynulém týdnu došlo k akutní havárii kanalizačního systému na faře a následovala rychlá akce... více

Autor: Josef Ptáček   |   Sekce: Foto a video, Život farnosti

(8.5.2013)

Náročná služba kostelníka

V rámci procesu zveřejňování podnětných historických materiálů, dáváme k dispozici dopis z Arcibiskupské konzistoře v Praze ze dne 20. 11. 1931 ve věci práce kostelníka a popisu tohoto náročného povolání. V současné době se jedná v naší farnosti o službu vykonávanou bez nároku na odměnu. Našim kostelníkům na Zlíchově, v Jinonicích, ale i v Malé a Velké Chuchli za to patří veliké poděkování. více

Autor: Josef Ptáček   |   Sekce: Foto a video, Historie farnosti, Život farnosti

(2.5.2013)

Alfred Strejček - český herec, moderátor a recitátor - vzpomínka na setkání s farníky (video)

Dne 5. dubna 2013 pan Alfred Strejček - český herec, moderátor a recitátor navštívil naše společenství seniorů a nádherně přednesl "modlitbu ve stáří" od sv. Františka Saleského. více

Autor: Josef Ptáček   |   Sekce: Foto a video, Historie farnosti, Život farnosti

(12.4.2013)

Pozvánka na zbraslavské pašije

Občanské sdružení Zbraslavské pašije již třetím rokem pořádá v historickém prostředí zámeckého parku Zámku Zbraslav "Lidové pašijové hry".
Pašijové hry se odehrávají v zámeckém areálu před kostelem sv. Jakuba na Zbraslavi, za účasti význačných profesionálních herců Národního divadla, Městských divadel pražských a dalších českých divadelních scén (např. R. Mácha, S. Postlerová, J. Novotný, L. Žáčková, O. Vlček, J. Mílová, P. Beretová, S. Oubram, J. Pejchal).
Členy divadelního souboru jsou zbraslavští farníci a místní divadelní ochotníci z divadla Jana Kašky. Originální hudbu k pašijovým hrám složil František Štěrbák, vedoucí hudebního souboru divadla Kalich. více

Autor: Josef Ptáček   |   Sekce: Foto a video, Život farnosti

(5.4.2013)

Žehnání nového ambonu v kostele sv. Filipa a Jakuba a sv. Vavřince

Ambon patří v každém kostele k nejdůležitějším místům. Je to místo, od kterého se předčítá Bible. Má se jednat o pevný bod, který je znamením samotného Ježíše Krista a Jeho Slova. více

Autor: Josef Ptáček   |   Sekce: Foto a video, Život farnosti

(3.4.2013)

Záznam z prezentace návrhů kostela a komunitního centra Praha - Barrandov v naší farnosti (video)

V minulých týdnech se v naší farnosti uskutečnilo několik veřejných prezentací různých návrhů kostela Krista Spasitele a komunitního centra Praha - Barrandov. Přinášíme krátké video z této akce. více

Autor: Josef Ptáček   |   Sekce: Foto a video, Historie farnosti, Kostel na Barrandově, Život farnosti

(6.3.2013)

Beseda s RNDr. Jiřím Grygarem CSc. na zlíchovské faře (video)

Koncem ledna se uskutečnilo mimořádné setkání našeho společenství seniorů "Pěkné staří" - tentokrát za účasti slavného českého astronoma a astrofyzika RNDr. Jiřího Grygara CSc. Krátký film od Dr. Františka Dedka zachycuje atmosféru podnětného setkání. více

Autor: Josef Ptáček   |   Sekce: Foto a video, Život farnosti

(2.3.2013)

Architektonický návrh a projektovou dokumentaci na stavbu nového kostela předložilo 11 týmů

Poslední únorový den byl také posledním termínem, kdy zájemci mohli předložit svůj návrh zpracování nového kostela Krista Spasitele a komunitního centra na Barrandově. Této nabídky využilo 11 předních architektonických týmů, kteří svým návrhům věnovaly několik náročných týdnů práce. více

Autor: Josef Ptáček   |   Sekce: Foto a video, Historie farnosti, Kostel na Barrandově, Život farnosti


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

 

Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.