Harfa je strunný hudební nástroj, jedná se o jeden z nejstarších hudebních nástrojů vůbec. Harfy se liší od ostatních složených chordofonů tím, že jsou jejich struny na rezonátor kolmé; například kytara, housle či citera mají struny s rezonátorem rovnoběžné.

Na zlíchovské faře jsme přivítali dvě harfistky - Ivanu Pokornou a Barboru Váchalovou. Studovaly na Konzervatoři v Praze v harfové třídě prof. Libuše Váchalové. Od roku 1989 hrají společně v Orchestru Národního divadla.

Obě často vystupovaly v různých komorních seskupeních a od roku 2009 jako ArpaDua – Koncert pro dvě harfy. Hrají nejen klasický repertoár na koncertní harfy, ale také hudbu lidovou na harfy keltské. V jejich programu se střídají harfy i hudební styly. ArpaDua hraje na koncertní harfy Horngacher a na keltské harfy zn. Pilgrim.

Reportáž z příjemného setkání najdete na YouTu.be/ZgTerR6Rrq0.