Petruška Šustrová je česká publicistka, překladatelka z angličtiny a polštiny a bývalá disidentka. Na zlíchovské faře proběhla beseda o jejím životě a práci v Ústavu pro studium totalitních režimů.

Celou reportáž najdete na YouTu.be/aCkv8L9DhHE.