Přívítali jsme rádi pana sochaře na zlíchovské faře, kde besedoval s našimi farníky.

Záznam besedy najdete na YouTu.be/ndKY40DkxFQ.