Dokumentární film s hranými prvky od našich farníků - Otakára Maria Schmidta a Jany Kristiny Studničkové - představuje život, dílo a odkaz svatých Cyrila a Metoděje, jejichž 1150. výročí příchodu na Velkou Moravu si připomínáme v roce 2013.

Prostřednictvím historických faktů nás autoři detailně seznamují s průběhem života obou věrozvěstů a ozřejmují hlavní smysl a způsob jejich misie mezi Slovany. Nezapomínají ani na odkaz, vliv a šíření cyrilometodějské tradice po smrti obou bratrů.