Sestra Benedikta Hübnerová besedovala na zlíchovské faře o duchovním přátelství mezi bl. Jordánem Saským (generální představený řádu Dominikánů) a bl. Dianou z Andaló (zakladatelka ženské větve Dominikánů).

Celou reportáž najdete na YouTu.be/SI7CyJStBo8.