Na zlíchovské faře se odehrává množství zajímavých programů. Jsou však dny, kdy se tam odehrávají i jiná dramata. V uplynulém týdnu došlo k akutní havárii kanalizačního systému na faře a následovala rychlá akce...

Některá hrdla staré kameninové kanalizace byla rozbitá. V jiných hrdlech byly prorostlé kořeny. Navíc byla stará kanalizace špatně vyspádovaná a ukázalo se i několik dalších problémů z minulosti.

Veliké poděkování patří našemu nájemníkovi Filipovi Kovářovi za rychlou organizaci celé akce a náročnou práci, která se navíc odehrávala za velmi nepříznivého počasí. Poděkování jistě náleží i manželce Daně a synovi Filipovi za vydatnou duševní podporu, mamince Filipa (staršího) za péči o výbornou stravu během práce pro všechny zúčastněné a tatínkovi za spolupráci na celém díle.

Mimořádné poděkování patří také Vojtěchovi Kočovskému, za vydatnou pomoc a jeho tatínkovi za odbornou část práce a zapůjčení bagru.