Je správné se modlit v Modlitbě Páně pasáž "...a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům...", když s odpuštěním mám problém? Nezhorším si před Bohem svou situaci ještě více?

Na takové i další otázky odpovídal v rámci duchovní obnovy přední znalec Písma v ČR - P. Angelo Scarano, S.S.L. Th.D.

Záznam z této podnětné akce najdete na YouTu.be/KX85FxJ15i0.