V uplynulých týdnech proběhla v kostele sv. Vavřince v Praze - Jinonicích rozsáhlá rekonstrukce interiéru kostela. Tato oprava zahrnovala různé zednické práce, opravu narušené omítky, stavbu lešení a malování. Cílem bylo nejenom zvelebení významného kostela z 11. století, ale také jeho zajištění proti dešťové vodě, která do interiéru kostela nebezpečně pronikala.

 

Celkové náklady na rekonstrukci činily 115 118 Kč. Městská část Praha 5 na akci přispěla částkou 40 000 Kč. Zbývající částku 75 118 Kč musíme uhradit z našetřených peněz, od našich farníků a dalších drobných dárců. Za tímto účelem se uskuteční v kostele sv. Vavřince v neděli dne 11. 10. 2015 při mši sv. od 16.00 hod mimořádná sbírka. Prosíme také o příspěvek na účet farnosti číslo 2100194446 / 2010 (další informace - viz "Podpořte nás").

Fotografie, které zachycují průběh prací, najdete na Goo.gl/photos/DY4Y3pacTDZzfWyh6.

 

Děkujeme paní Evě Fuchsové - naší kostelnici a nositelce medaile sv. Cyrila a Metoděje - za pečlivou organizaci celé akce a následný týdenní úklid v kostele sv. Vavřince bez nároku na odměnu. Děkujeme Vám všem, kteří jste přispěli či přispějete libovolnou částkou k realizaci celé rekonstrukce.