Stěny zlíchovské fary naslouchají většinou duchovním tématům - o pokání, skromnosti, radosti, pokoře, lásce, smyslu života, modlitbě, Bibli atd. Tentokrát nás však navštívil kuchař Jiří Babica, který se podělil o zkušenosti života populární osoby a recept na výborný řízek! Dobrou chuť :-)

Zajímavý pohled na celou situaci vnesla maminka p. Babicy.

Při této příležitosti jsme také oslavili kulaté výroční managerky zlíchovských seniorů Jaroslavy Trajerové, nositelky medaile sv. Cyrila a Metoděj. Gratulujeme!

Reportáž z této události najdete na YouTu.be/VPFUWG2Bk78.