V návaznosti na slova kázání v rámci mše sv. na Zlíchově v neděli 7. 7. 2013 publikujeme doplňující materiál za účelem hlubšího porozumění příslušnému tématu :-)

Jedná se o krátká videa, židovské tance, která je možné zhlédnout před bohoslužbou nebo po bohoslužbě.

První video najdete na webu YouTube.com po názvem "Belz Chasidim Dancing in Streets of Boro Park with Sifrei Torahs", druhé video po názvem "Hasidim dancing with disabled child".

Přejeme Vám požehnanou neděli!