Manželé Pavel a Mirjam Baldínských byli hosty setkání na zlíchovské faře. Poutavě vyprávěli o dlouhodobé práci v Tanzánii, které se věnují.

Reportáž z besedy najdete na YouTu.be/fDlermlpgns.

Web Misijní banky ubožáků o. s. najdete na www.AgapeMBU.eu. Zde se můžete dozvědět více informací a případně se i aktivně zapojit.