Mše svatá s udílením svátosti biřmování biskupem Karlem Herbstem v kostele Krista Spasitele v Praze na Barrandově se konala v neděli 15. května 2022.

Fotografie z této mimořádné události najdete na webu Člověk a víra.