MUDr. Marie Svatošová - lékařka, spisovatelka, publicistka a iniciátorka hospicového hnutí - navštívila v pátek 4. 10. 2013 na zlíchovské faře společenství seniorů a besedovala s nimi o hospicech.

Krátký záznam z této besedy najdete na webu YouTu.be/szHmtPnJZ4M.