MUDr. Marie Tupá promluvila na zlíchovské faře o psychologických a duchovních aspektech stárnutí. Důležitým bodem setkání byla problematika zástupných diagnóz v lékařské praxi.

Reportáž z velmi podnětné besedy najdete na YouTu.be/6_HtUdFX398.