V neděli se při mši sv. bude číst populární část Evangelia Mt 5,38-48 - "Když tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i druhou; a tomu, kdo se chce s tebou soudit a vzít tvé šaty, tomu nech i plášť; a když tě někdo nutí, abys ho doprovázel jednu míli, jdi s ním dvě. Tomu, kdo tě prosí, dej, a od toho, kdo si chce od tebe vypůjčit, se neodvracej."

Ke všem moudrým slovům, které zazní v rámci jednotlivých promluv, si dovolujeme upozornit i na názorné video, které slovo aktualizuje do dnešního prostředí - na parkoviště obchodního centra :-)

Krátké video najdete na webu www.YouTube.com/watch?v=NBvysuewIOs.

Přejeme všem našim farníkům požehnanou neděli a dobrou chuť ke slavnostní tabuli!