Nadace Občanského fóra, která si klade za cíl pomoci obnově méně známých kulturních památek v České republice, podpořila v loňském roce kostel sv. Vavřince v Praze - Jinonicích.

Nadace OF se rozhodla přispět částkou 30 000 Kč na obnovu vstupních dveří kostela. Tento dar byl předán americkou kulturní atašé, paní Sherry Keneson-Hall, v rámci slavnostního večera, který se konal 19. listopadu 2014 v rezidenci amerického velvyslance na Praze 6. Slavnosti se za naší farnost zúčastnil farní vikář P. Jakub Jirovec a ministrant Jan Vybíral.

Při přebírání grantu představil P. Jakub přítomným členům správní rady Nadace OF a zástupcům dalších úspěšných subjektů jinonický kostel a krátce promluvil o nutnosti restaurování jeho dveří. Farnost Praha - Hlubočepy byla za svou snahu obnovit jinonický skvost odměněna potleskem všech přítomných.

Podrobné informace o celém projektu opravy dveří v jinonickém kostele sv. Vavřince najdete v článku "Brána ke svatému Vavřinci v Praze - Jinonicích potřebuje opravit".

Projekt realizuje paní Eva Fuchsová - kostelnice a nositelka medaile sv. Cyrila a Metoděje. Na nových dveří se již pracuje a završení díla je naplánováno na letošní léto.

Děkujeme za podporu!