Vedle zlíchovské fary sídlí instituce s trochu tajuplným názvem "Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování". S dětmi, které školu navštěvují, se často setkáváme na zastávce tramvaje i v okolí budovy. Čím je tato škola specifická? Jaké děti jí navštěvují? Kdo se o ně stará? Možná může být také zajímavá informace, že budova školy má křesťanskou minulost - sloužila až do panování císaře Josefa II. jako letohrádek Jezuitů...

Reportáž o dětech, kteří školu navštěvují, najdete na webu Vikend.NOVA.cz.

Podrobnou historii školy najdete přímo na webu www.SpecZS.cz.