Farní zahrada na Zlíchově patřila mezi velmi zanedbané části naší farnosti. Koncem července se však po delších přípravách věci dali rychle do pohybu. Nejdříve přijeli členové mezinárodní komunity Betel z Kralup nad Vltavou a odborně provedli fyzicky náročné práce. V dalších dnech přijeli příznivci prelatury Opus Dei ze Španělska a na dílo navázali dalšími úpravami.

Ve výsledku došlo k pokácení veškerých náletů - z velké části zcela suchých. Na místě zůstaly pouze původní túje - kromě stromu před kostelem. Ten se jen ořezal od suchých větví, ale asi také uschne, protože usychá od konce větví.

Významným důvodem celé akce bylo nejenom učinit místo přehledným a bezpečným (bez skrytých zákoutí), ale také zkulturnit pohled na hřbitov, aby jej bylo možné postupně více otevřít pro širokou veřejnost. V plánu je vytvoření příjemného travnatého porostu, lepší propojení k budově fary a zvýšení bezpečí pro malé děti.

Postupně také dochází k obnově exteriéru i interiéru samotného kostela a přístupové brány.

Tato akce probíhá ve spolupráci se zahradním architektem a dalšími odborníky. Uvítáme také Vaší pomoc i příspěvky na celkovou obnovu významného místa.

V příloze si můžete prohlédnout několik fotografií z této akce.

Děkujeme všem, kteří se dosud na pozdvižení této zlíchovské oázy podíleli - zvláště Ing. Kovářovi, Mgr. Ucháčovi, jeho ženě a dětem.