Zlíchovskou faru navštívil Ing. arch. Jan Soukup, který zde uskutečnil velice podnětnou přednášku o historii a současnosti sakrální (posvátné) architektury. Dozvěděli jsme se také rozdíl mezi chrámem a kostelem. Znáte tento rozdíl?

Sestřih z této mimořádné události najdete na webu YouTu.be/XxU9YMHtQBQ.