Setkání Pastorační rady dne 17. 5. 2017 s Ing. arch. Jakubem Žiškou, Ing. arch. Pavlem Šmelhausem a zástupcem Arcibiskupství pražského Ing. Lukášem Tichým se konalo na zlíchovské faře. Cílem bylo podrobné představení záměru stavby kostela Krista Spasitele a komunitního centra na Barrandově.

Kompletní reportáž najdete na YouTu.be/O-VfTG04t78.

Děkujeme MUDr. Františkovi Dedkovi na službu kameramana, dramaturga a střihače.