Na zlíchovské faře se uskutečnilo podnětné setkání s maminkou a psycholožkou PhDr. Ivou Jungwirthovou o správné výchově dětí v dnešní době.

Záznam z této zajímavé akce najdete na YouTu.be/R8v-lGcp4AM.