V soboru, dne 15. června 2013 v poledne, ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bruntále, vysvětil J. E. Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, jáhna Jakuba Jirovce OT na kněze.

V odpoledních hodinách bylo v bývalém sídle velmistra Řádu německých rytířů, dnešním Regionálním muzeu v Bruntále, tedy v zámeckých prostorách a parku, připraveno pro všechny přítomné pohoštění.

V podvečer se pak ve farním kostele konaly slavnostní nešpory a po nich uděloval P. Jakub Jirovec OT všem přítomným své novokněžské požehnání.

Kompletní fotografie z této slavnosti najdete na webu FaceBook.com.