Mnozí farníci i široká veřejnost zaregistrovala, že zlíchovský vršek osiřel. Socha sv. Jana Nepomuckého, která se pokorně, ale důstojně tyčila na tomto nádherném místě a vzbuzovala duchovní posilu, odešla na zaslouženou obnovu.

Socha sv. Jana Nepomuckého tvoří výraznou dominantu Starého Zlíchova a její oprava je nanejvýš nutná. Socha je celá zešedivělá a místy se již ošklivě drolí. Městská část Praha 5 odsouhlasila finanční podporu na rekonstrukci této významné dominanty.

Svatý Jan Nepomucký zemřel v roce 1393. Je patronem kněží, zpovědníků, lodníků, vorařů, mlynářů; vzýván za mlčenlivost, proti nebezpečí vody a za ochranu mostů.

Svatý Jan Nepomucký pocházel z jihozápadních Čech. Ztělesnil v sobě ideál znalce Božích tajemství, který pilným studiem a kázní usiloval o mravní dokonalost. V úřadě generálního vikáře věrně plnil povinnosti, hájil práva církve a její svobodu proti zvůli krále Václava IV. a zakusil za to od něj mnohá bezpráví. Když po velkém trýznění a mučení pro svou věrnost povolání i mlčenlivost dodýchal, byl z Karlova mostu vhozen do řeky Vltavy. Máme před sebou svědectví o jeho pevné vůli zaměřené na pravdu a spravedlnost. (zdroj: Catholica.cz)

 

Postupné odcházení sochy sv. Jana Nepomuckého na obnovu si můžete prohlédnout na Goo.gl/photos/St7vkD1Dj5bo25346.

 

Bližší informace k celé záležitosti najdete v reportáži Praha TV, ve které promlouvá také náš milý farní vikář P. Jakub Jirovec. Reportáž najdete v archivu Praha TV.

Děkujeme Městské části Praha 5 za podporu tak vznešeného cíle, jakým je obnova sochy sv. Jana Nepomuckého!