Na počátku letošního roku jsme ve spolupráci se sousední farností na Smíchově po celém území Prahy 5 konali tradiční Tříkrálovou sbírku. V naší farnosti jsme takto podpořili především azylový Dům Gloria pro matky s dětmi na Barrandově, ve kterém probíhá pravidelně mše sv. a výuka náboženství.

S radostí můžeme konstatovat, že jsme se na ulicích setkávali s velikou štědrostí a zájmem kolemjdoucích obyvatel naší městské části. Přinášíme malou reportáž z řad účastníků.

Koledníci zpívali na ulicích koledy, rozdávali kalendáře a malá balení cukru Arcidiecézní charity.

Celý článek, fotografie a video najdete na webu www.FarnostSmichov.cz.

Děkujeme Vám za všechny dary i aktivní účast v letošní charitativní akci.