V neděli 3. května 2020 navštívil biskup Václav Malý kostel sv. Vavřince v Praze - Jinonicích, aby přijal do lůna katolické církve našeho bratra Břetislava a udělil zájemcům svátost biřmování.

Fotografie z této požehnané akce najdete na webu Člověk a víra.