Kostel sv. Vavřince v Praze 5 - Jinonicích patří k nejstarším dochovaným památkám na území Prahy 5 (11. stol., románská architektura). Kostel je cílem nejenom účastníků pravidelných bohoslužeb a pohřbů, ale i mnoha exkurzí a kulturních akcí. V kostele se nacházejí vzácné barokní lavice, které dosud sloužily svému účelu, ale měly být pro svou nebezpečnost (nestabilita, prasklé sedáky) buď odstraněny, nebo opraveny.

Tyto lavice pocházejí ze zaniklého kostela sv. Prokopa v Prokopském údolí, který byl vystavěn a posvěcen v letech 1711-1712. Lavice jsou tedy přesně 300 let staré. Byly napadeny červotočem, částečně shnilé, některé podstatné části chyběly (klekátka, podlážka, jeden sedák, přední čelo).

S radostí můžeme kontatovat, že během listopadu 2012 byla záchrana těchto barokních lavice završena. Opravy probíhaly od července 2012 a celkové náklady na opravu činily 120 000 Kč. Většinu z nich pokryli účastníci bohoslužeb a přátelé farnosti, částkou 50 000 Kč přispěla Městská část Praha 5. Děkujeme!

Velké poděkování patří také Truhlářství Válka za rychlou a kvalitní práci za sníženou cenu. Nezanedbatelnou zásluhu na záchraně lavic má také paní kostelnice Eva Fuchsová.