Ambon patří v každém kostele k nejdůležitějším místům. Je to místo, od kterého se předčítá Bible. Má se jednat o pevný bod, který je znamením samotného Ježíše Krista a Jeho Slova.

Takový ambon dosud v našich kostelích chyběl - byl nahrazen nestabilním stojanem na noty. V tomto týdnu se podařilo nové ambony pro kostel na Zlíchově a v Jinonicích dokončit. V neděli 7. 3. 2013 budou při bohoslužbě slavnostně požehnány - v kostele sv. Filipa a Jakuba od 8.30 hod., v Jinonicích od 16.00 hod.

Ambony pro naší farnost vyrobilo Truhlářství Hoffmann za vstřícných podmínek. Jedná se o kopie ambonu z kláštera v Novém Dvoře - s jejich laskavým svolením.

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout, jak se naše ambony postupně vyráběly. Děkujeme všem, kteří se o ně přičinili.

Kéž je i náš život otevřenou knihou, do které Bůh může vkládat svá Slova - což nám od nynějška bude připomínat nový ambon při každé návštěvě kostela.