Prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc se narodil 18. 4. 1936 v Praze. Vyučil se a pracoval jako zlatník, později mechanik. V roce 1958 maturoval v dálkovém studiu, od roku 1963 studoval matematiku na MFF UK. V letech 1964-90 pracoval jako programátor, později vedoucí výzkumný pracovník ve VÚMS Praha na vývoji základního software. V tomto oboru publikoval několik knih a desítky odborných článků.

V letech 1990-92 byl poslancem Federálního shromáždění za Občanské fórum a místopředsedou Sněmovny národů, předsedou poslaneckého klubu OF a parlamentní delegace v Evropském parlamentu. V roce 1992 kandidoval do FS za OH, 1996 do Senátu za KDU-ČSL. Od roku 1997 je poradcem ministra školství, od ledna do července 1998 byl ministrem školství ČR, v roce 2003 byl koaličním kandidátem na prezidenta republiky.

Od roku 1991 přednáší filosofii, antropologii a religionistiku na Pedagogické a Filosofické fakultě UK a od roku 2000 na Fakultě humanitních studií UK. V květnu 1993 obhájil diplomovou práci „Člověk a svět očima bible“, v březnu 1994 získal titul CSc. prací »Mistr Eckhart a středověká mystika«, v dubnu 1995 titul doktora za práci »Malá filosofie člověka«. V únoru 1997 byl jmenován docentem filosofie (téma: »Čas a rytmus«), v letech 2000-2007 byl děkanem Fakulty humanitních studií UK. V listopadu 2000 byl jmenován profesorem, obor „Filosofie výchovy“, roku 2008 vyznamenán Řádem čestné legie jako Commandeur. Je ženatý, má tři děti.

Dne 5. 12. 2014 Prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc navštívil faru v Praze na Zlíchově a besedoval s přítomnými farníky.

Reportáž ze setkání najdete na YouTu.be/S2D6rkuhDW8.