Foto a video

Mnoho zajímavých videí z naší farnosti najdete na kanále YouTube "Farnost Praha - Hlubočepy". Srdečně Vás zveme k návštěvě!Architektonický návrh a projektovou dokumentaci na stavbu nového kostela předložilo 11 týmů

Poslední únorový den byl také posledním termínem, kdy zájemci mohli předložit svůj návrh zpracování nového kostela Krista Spasitele a komunitního centra na Barrandově. Této nabídky využilo 11 předních architektonických týmů, kteří svým návrhům věnovaly několik náročných týdnů práce.

Vítězné fotografie křížů v přírodě

Kříž umístěný v přírodě je znamením naší spásy a připomínkou, že Ježíš Kristus nás může provázet během životní cesty mnohým způsobem. Během uplynulého léta probíhala v naší farnosti soutěž o nejkrásnější fotografii kříže v přírodě. Na lednové "farní kávě" proběhlo hlasování. Nyní vítězné fotografie rádi publikujeme.

Záchrana barokních lavic v kostele sv. Vavřince v Jinonicích úspěšně završena

Kostel sv. Vavřince v Praze 5 - Jinonicích patří k nejstarším dochovaným památkám na území Prahy 5 (11. stol., románská architektura). Kostel je cílem nejenom účastníků pravidelných bohoslužeb a pohřbů, ale i mnoha exkurzí a kulturních akcí. V kostele se nacházejí vzácné barokní lavice, které dosud sloužily svému účelu, ale měly být pro svou nebezpečnost (nestabilita, prasklé sedáky) buď odstraněny, nebo opraveny.

Farní dovolená 2012 u čápa (krátký film)

Začátkem srpna 2012 jsme společně s farníky z Dobřichovic, Černošic, Řevnic, Všenor, Třebotova a Prahy - Nových Butovic prožívali duchovní dovolenou v krásném prostředí Jizerských hor v Příchovicích. Během dne byl čas na mši sv., modlitbu, přednášku na téma manželství a duchovního života, ale i na odpočinek, výlet či večerní posezení u skleničky vychlazeného piva, vína, vodky, vody, džusu či jiného dobrého nápoje.

Turecko - Po stopách apoštola Pavla (fotografie)

Během června 2012 jsme společně s farníky a zaměstnanci Arcibiskupství pražského putovali v Turecku po stopách apoštola Pavla. Navštívili jsme řadu míst spojených se životem a službou apoštola i prvních křesťanských obcí. Zvláště se jedná o tato místa: Ephesus, Milet - Hierapolis - Pamukkale, Antiochie Pisidická, Konya - Ikonie, Antalya - Perge.

První ročník šachového turnaje Zlíchovský Pat a Mat je minulostí!

Jak bylo avizováno, v neděli 22. ledna 2012 v odpoledních hodinách se uskutečnil na zlíchovské faře 1. ročník šachového turnaje Zlíchovský Pat a Mat. Celkový počet soutěžících byl nakonec plných 18, což vedlo pořadatele k rozhodnutí sehrát turnaj švýcarským systémem na 7 kol. V jednotlivých partiích na sebe narazili hráči napříč oběma kategoriemi, vyhodnocení pak proběhlo zvlášť pro mladší do 18 let včetně a pro starší – dospělé. Vítězem kategorie do 18 let se stal Jan Kunc, v kategorii dospělých triumfoval František Kollár.

Historie kostela sv. Vavřince v Jinonicích

Kostel stál původně ve vsi tehdy nazývané Butonice, později Butovice (s většími Jinonicemi, původně Ninonicemi, byly sloučeny v roce 1610; název Nové Butovice je utvořen uměle od těchto „starých“ Butovic). Butovice zmiňuje poprvé zakládací listina, podle které daroval král Vratislav I. kolem roku 1088 vyšehradské kapitule část Butovic – jeden poplužní dvůr s poddanými. Z tohoto údaje se také vyvozuje stáří kostela, neboť kapituly obvykle měly ve vlastnictví vsi, kde buď kostel už byl, nebo byl záhy postaven.

Pražské Jezulátko (video)

Jeden z našich farníků režíroval velmi pěkný dokument, který přibližuje slavnou pamětihodnost Prahy. Sošku, spojenou s mnoha legendami a mýty, za níž do Prahy ročně putují desetitisíce věřících. Tento dokument vysílala Česká televize a je možné se na něj podívat i ze záznamu na Internetu.