Kontakty – důležité informace

Římskokatolická farnost u kostela sv. Filipa a Jakuba Praha – Hlubočepy
Kostel a komunitní centrum Krista Spasitele

Grussova 1274/6
152 00  Praha 5
telefon: 226 633 520
e-mail: mail@CentrumBarrandov.cz, www.CentrumBarrandov.cz

www.Facebook.com/farnostprahahlubocepy
ID datové schránky: yvm4ren

Fakturační adresa: Na Zlíchově 221/8, 152 00  Praha 5

IČ: 48136034
DIČ: CZ48136034

Výpis z Rejstříku evidovaných právnických osob Ministerstva kultury ČR

Prosíme o Vaše příspěvky, které slouží na uhrazení mzdových nákladů a provozních nákladů fary na Zlíchově, komunitního centra na Barrandově a kostelů (Zlíchov, Barrandov, Jinonice, Velká Chuchle) – elektřina, voda, plyn, údržba, opravy, pojištění budov, zabezpečovací zařízení, dále provozních nákladů farnosti (bohoslužebné předměty, pomůcky pro výuku náboženství, kancelářské potřeby, poštovné, telefon, internet, …) a dalších průběžných plateb spojených s naší činností. Děkujeme Vám.

číslo účtu: 2100194446 / 2010 (FIO banka, a. s.)

Bankovní spojení pro platby v jiných měnách než Kč (CZK) a pro mezinárodní platby:
IBAN: CZ15 2010 0000 0021 0019 4446
BIC (SWIFT): FIOBCZPPXXX
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1P. Mgr. Josef Ptáček
farář
mobil: 606 790 790
e-mail: ptacek@knez.cz, www.knez.cz

o. prot. ThLic. Mgr. Tomáš Mrňávek, PhD. D.S.E.O
výpomocný duchovní
e-mail: Tomas.Mrnavek@email.cz

P. Mgr. Jaromír Odrobiňák
výpomocný duchovní
mobil: 776 470 310
e-mail: Jaromir.Odrobinak@bohnice.cz

P. Jakub Jirovec OT, PhD.
mobil: 735 794 999
e-mail: J.Jirovec@seznam.cz

Bc. Jan Šulc
trvalý jáhen
e-mail: Jahen.Jan@CentrumBarrandov.cz

Ing. Hana Tyrallová
ředitelka Komunitního centra Krista Spasitele
mobil: ‭734 710 158‬
e-mail: reditelka@CentrumBarrandov.cz

Mgr. Radka Habánová
pastorační referentka a katechetka
mobil: 603 872 524
e-mail: habanova@CentrumBarrandov.cz

Milan Flodr
pastorační asistent
e-mail: MFlodr@seznam.cz

Eva Fuchsová
kostelnice u sv. Vavřince a výkonná redaktorka farního zpravodaje
mobil: 774 608 012
e-mail: fuchsova@CentrumBarrandov.czV případě naléhavé potřeby je možné také kontaktovat blízkou Římskokatolickou farnost u kostela sv. Václava (Praha - Smíchov), jednoho z nemocničních kaplanů nebo využít stálou zpovědní službu.


➢ Hledáte společenství lidí, kteří také hledají smysl života?
➢ Máte zájem přijmout některou ze svátostí (křest, biřmování, eucharistii, smíření, manželství, nemocných)?
Chcete mít na pohřbu kněze?
➢ Chcete, aby Vaše děti chodily na výuku náboženství či zpěv?
➢ Do naší farnosti patří Praha - Hlubočepy (např. Zlíchov, Pod Dívčími hrady, Barrandov, Klukovice, Prokopské údolí, Holyně), Jinonice, Velká Chuchle a Malá Chuchle.

Pište, volejte, navštivte nás.

Mnoho podnětných informací z naší historie najdete také na farním YouTube kanálu.