V rámci nového kostela a komunitního centra na Barrandově se již nedočkavě těšíme na příjemné posezení v naší nové kavárničce.

Nicméně již nyní si Vás dovolujeme pozvat na pravidelná setkání v naší virtuální kavárně, která otevírá své brány v pátek 24. 4. 2020 od 10.00 hod. do cca 11.00 hod. prostřednictvím služby Skype.

 

Role hlavního kavárníka se ujal Pavel Baldínský. Připravil pro nás jedinečný koncept Katecheze kumbukumbu, ze které budou tato virtuální setkání vycházet.

Nejde tedy o systematicky pojatou výuku ve smyslu katechetických osnov, ale o náčrt zajímavých témat v otázkách, které by si měl každý křesťan alespoň jednou za život položit.

Stojíme společně před další formou našeho internetového setkávání, které jsme nazvali Kavárnou (nejenom) seniorů. Bylo navrženo tak, aby setkání v kavárně probíhala každý 2. a 4. pátek v měsíci od 10.00 hod.

Je ale na nás všech, abychom tomuto novému druhu setkávání určili konkrétní - a především každému z nás přínosný - obsah. Je jasné, že pokud v tuto chvíli všichni pustíme organizační otěže z rukou, tak příštímu setkání hrozí sklouznutí do bezbřehého povídání "o všem a zároveň o ničem".

Zkusme se tedy pokusit takovému riziku nasadit ohlávku a společně se dotýkat zásadních životních témat. Především však těch, co ovlivňují naše životy v mnoha souvislostech, a to pokud možno na přímce:

A) Bůh/Církev/vzkříšení/věčnost/morálka/etika

B) já/my/děti/vnuci/synovci/neteře/odpovědnost

C) okolní svět/bližní/lidstvo/současnost/dějiny/politika

 

Nejbližší setkání v naší virtuální kavárně se uskuteční již v pátek  24. 4. 2020 od 10.00 hod. do cca 11.00 hod. prostřednictvím služby Skype na adrese na Join.Skype.com/fe3XptbRtDhT.

 

Srdečně Vás zveme!