KORONAVIRUS

Farnost Praha - Hlubočepy se připravuje na Svatý týden a otevírá brány kostela i hřbitova

Letošní Velikonoce budou v mnohém ohledu pro nás mimořádné. Na druhou stranu v současnosti je na světě 245 milionů křesťanů, kteří mnohdy zakoušejí útrapy, pronásledování i smrt pro svou víru, nemají možnost slavení mše sv. a shromažďovat se dle svého přesvědčení.

 

Možná, že právě letošní Velikonoce jsou vhodnou dobou duchovního spojení s těmito lidmi. Pro Církev byly velmi často právě "mimořádné okolnosti" dobou zvláštního duchovního požehnání.

Rozpis bohoslužeb a protivirová opatření ve farnosti Praha - Hlubočepy od 27. 3. 2020

V návaznosti na nové nařízení "pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob" dochází v naší farnosti po dobu platnosti tohoto nařízení k uzavření našich kostelů (Zlíchov, Jinonice, Velká Chuchle) pro veřejné aktivity.

 

Kostel sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově zůstává přístupný pro soukromou modlitbu po předchozí dohodě s panem kostelníkem Radimem Ucháčem (mobil: 608 469 864).

Dále nabízíme možnost Svatého Přijímání - v kostele nebo pro starší zájemce u nich doma (koordinuje Radka Habánová) a svátost nemocných či svátost smíření (po domluvě s P. Josefem Ptáčkem nebo P. Jakubem Jirovcem).

Protivirová opatření ve farnosti Praha - Hlubočepy od 16. 3. 2020

Od 16. 3. 2020 platí na celém území České republiky zákaz volného pohybu osob. Je to rozumné opatření, je třeba ho respektovat a omezení pohybu dodržovat.

Neneseme v těchto dnech odpovědnost jen sami za sebe, ale také za všechny ty, s nimiž se setkáváme. Nevíme, kdo z nás by mohl být infekční a koho by mohl nakazit a tím ohrozit na zdraví a na životě.

 

Novéna pro zastavení epidemie koronaviru

Na prosby nás všech, kdo se chceme zapojit do novény pro zastavení pandemie, čeká Panna Maria i zástup světců, aby mohli nám a lidem celého světa pomoci. Začátek novény je dán situací.

 

V jednotlivých dnech se chceme obracet na svaté, kteří u daného dne, většinou podle martyrologia, mají z lidského hlediska své výročí, které je důvodem vzájemného obdarování s námi.

 

Vzkaz od paní katechetky Radmily Habánové pro naše děti a mládež

V naší farnosti stavíme kostel Krista Spasitele na Barrandově a současně děti a mládež staví model tohoto kostela ze stavebnice LEGO v kostele na Zlíchově. Za každý vyplněný náboženský kvíz děti obdrží jednu kostičku na stavbu.

 

Vzhledem k dočasnému zrušení bohoslužeb pro děti, budeme pokračovat ve stavbě modelu kostela Krista Spasitele prostřednictvím těchto webových stránek.

Rozpis bohoslužeb a protivirová opatření ve farnosti Praha - Hlubočepy od 12. 3. 2020

Prožíváme období, které je náročné pro každého z nás i pro celou společnost. Církev má zkušenosti z uplynulých 2 000 let, kdy život pod vlivem obtížných okolností mnohdy trval delší dobu než stav "bez problémů". Jsou to právě křesťané, kteří byli a jsou pro okolní společnost příkladem naděje a povzbuzením.

 

Také současné nebezpečí virové nákazy je pro nás příležitostí znovu přemýšlet nad křesťanskou vírou, životem, smrtí a vztahem s Ježíšem Kristem, ke kterému život každého z nás nezadržitelně směřuje.