V pátek 23. 12. 2022 od 15:00 hod. do večera bude betlémské světlo svítit v naší kavárně KRISTIAN.

Skauti z oddílu FOSILIE přinesou betlémské světlo také do kostela Krista Spasitele - při mši sv. v neděli 25. 12. 2022 od 10.30 hod. jím budou zapáleny mešní svíce a po mši sv. bude možné si světlo odnést domů.