Ve Svatém týdnu roku 2021 se můžeme těšit na následující bohoslužby a velmi bohaté duchovní aktivity v naší farnosti.

Přinášíme také podněty pro letošní slavení Velikonoc v kruhu rodiny.

 

Středa (31. 3. 2021)

18.00 hod. - mše sv. v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově (také vysílána na TV Kostel)

 

Úvodní video pro slavení Velikonoc v rodině - YouTu.be/Ugx7gVWfQvs

 

Zelený čtvrtek (1. 4. 2021) - slavení v rodině - YouTu.be/v0Pg5N9Dk_U

09.30 hod. - Missa chrismatis v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha (vysílána na TV Katedrála)

18.00 hod. - mše sv. v kostele Krista Spasitele na Barrandově (také vysílána na TV Kostel)

20.00 hod. - mimořádná možnost přijmout Svaté Přijímání v kostele Krista Spasitele na Barrandově

19.00 - 24.00 hod. - tichá modlitba - adorace (bdění v Getsemanské zahradě) v kostele Krista Spasitele na Barrandově

 

Velký pátek (2. 4. 2021) - slavení v rodině - YouTu.be/ogUs-eVDnq0

05.00 - 08.00 hod. - tichá modlitba - adorace (bdění v Getsemanské zahradě) v kostele Krista Spasitele na Barrandově

14.00 - 19.00 hod. - individuální uctívání sv. Kříže v kostele Krista Spasitele na Barrandově

V té samé době též zveme na netradiční křížovou cestu v QR kódech rozmístěných v blízkosti kostela. Je vhodná pro dospělé a mládež. Nezbytnou pomůckou je čtečka QR kódů, kterou je možné si zdarma nainstalovat do tzv. chytrých mobilních telefonů. Novější telefony mají tuto funkcionalitu zahrnutou již v aplikaci samotného fotoaparátu.

Pro rodiny s dětmi připravujeme tzv. Velikonoční stezku, při níž si děti hravou formou zrekapitulují velikonoční události. V KKS bude v době mezi 14.00 a 17.00 hod. k doptání hrací plánek a podrobné pokyny. Stezka povede z části mimo asfaltové cesty.

15.00 hod. - Křížová cesta a podávání Svatého Přijímání v kostele sv. Vavřince v Jinonicích

16.00 hod. - čtení Pašijí, Velkopáteční přímuvy a podávání Svatého Přijímání v kostele Krista Spasitele na Barrandově (také vysíláno na TV Kostel)

17.00 - 19.00 hod. - mimořádná příležitost ke svátosti smíření v kostele Krista Spasitele na Barrandově

19.00 - 20.00 hod. - tichá modlitba - adorace v kostele Krista Spasitele na Barrandově

 

Bílá sobota (3. 4. 2021) - slavení v rodině - Youtu.be/JqflcxaSrzs

11.00 hod - obřady katechumenátu v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově

19.30 hod. - Velikonoční vigilie v kostele Krista Spasitele na Barrandově (také vysílána na TV Kostel)

 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (4. 4. 2021)

08.30 hod. - mše sv. v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově (také vysílána na TV Kostel)

10.30 hod. - mše sv. v kostele Krista Spasitele na Barrandově (také vysílána na TV Kostel)

11.45 hod. - mimořádná možnost přijmout Svaté Přijímání v kostele Krista Spasitele na Barrandově

14.00 - 16.00 hod. - možnost osobní modlitby v kostele Krista Spasitele na Barrandově

16.00 hod. - mše sv. v kostele sv. Vavřince v Jinonicích

18.30 hod. - mše sv. v kostele Krista Spasitele na Barrandově (také vysílána na TV Kostel)

 

Pondělí velikonoční (5. 4. 2021)

10.00 hod. - mše sv. v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově (také vysílána na TV Kostel)

 

Úterý velikonoční (6. 4. 2021)

18.00 hod. - mše sv. v kostele Krista Spasitele na Barrandově

 

Vzhledem ke zhoršené epidemické situaci a dalším mimořádným opatřením Vlády ČR doporučujeme zvážit osobní návštěvu kostela a využít zvláště možnost slavení domácí bohoslužby dle uvedených video-podnětů.

 

Při bohoslužbách Vás prosíme o dodržování následujících pravidel:

- při vstupu do kostela je třeba si dezinfikovat ruce.

- po celou dobu pobytu v kostele je třeba mít zakrytá ústa a nos dle aktuálně platného ustanovení.

- každý účastník bohoslužby musí mít místo k sezení.

- v jedné lavici může sedět pouze jeden člověk nebo členové jedné společné domácnosti.

- mezi 2 obsazenými lavicemi musí vždy zůstat jedna řada lavic prázdná.

Bohoslužby na Zlíchově a na Barrandově jsou v případě potřeby přenášeny také do prostoru před kostelem.

 

Děkujeme Vám za spolupráci a srdečně Vás zveme k účasti na Velikonočních obřadech - reálné či virtuální!