Po několika letech intenzivního projektování, přípravných prací, získání územního rozhodnutí a stavebního povolení je nyní všechno připraveno pro zahájení stavebních prací.

Farnost tak může prostřednictvím společnosti EDIFICE construction & consulting, s.r.o., která zajišťuje administraci výběrového řízení, vypsat výběrové řízení na generálního dodavatele stavebních prací.

V přiložených dokumentech "A. Výzva k podání nabídky ve výběrovém řízení na generálního dodavatele" a "B. Dokumentace k VŘ Kostel Krista Spasitele a KC" jsou uvedeny podrobné informace týkající se výběrového řízení (přístupová práva k projektové dokumentaci budou poskytnuta účastníkům výběrového řízení).

Pokud v této souvislosti víte o kvalitní stavební firmě, neváhejte ji upozornit na přiloženou výzvu, kde jsou uvedeny potřebné informace a kontakt na společnost zajišťující výběrové řízení pro farnost. Případně kontakt na firmu předejte P. Josefu Ptáčkovi.

Uzávěrka nabídek dle přiloženého dokumentu je dne 28. 3. 2018 ve 12.00 hodin.