Přinášíme předběžný náhled plánované stavby kostela / komunitního centra na Barrandově. Má to být nová stavba jasně rozeznatelného určení s výraznou symbolikou. I přes moderní výrazové prostředky čerpá z tradičního tvaru i obsahu a odpovídá poslání, jež ji náleží. Čitelný půdorys, výrazný portál, věž se zvony, příčná loď a nad ní symbolický otevřený zlatý prstenec, přinášející světlo do chrámu. Přehledný liturgický prostor s kaplí svatostánku umístěnou v závěru kostela. Lavice jsou uspořádány ze tří stran oltáře, jenž se tak stává skutečným centrem dění.

Optimálně tvarovaný kůr pro zpěváky se symetrickým prostorem pro varhany je nad vstupem do kostela a tím jsou zajištěny dobré akustické parametry interiéru.

Komunitní centrum v polozapuštěném a z jihu prosvětleném suterénu je optimálně a zcela bezbarierově propojeno s úrovní terénu i chrámové lodi, kavárna navazuje na park a dětské hřiště. Zázemí farnosti s recepcí je v blízkosti prostorné vstupní haly společné i pro sál a klubovny.

Nízké provozní náklady dány vhodným kompaktním tvarem, kvalitními parametry obvodového pláště a vysoce účinným zdrojem tepla - tepelným čerpadlem vytápějícím celý objekt.

Podrobnější náhled plánovaného kostela / komunitního centra na Barrandově najdete v přiloženém informačním materiálu.