Ve středu 26. 8. 2015 bylo na pozemku v Grussově ul. od časných ranních hodin živo. Na pozemek, kde se plánuje stavba kostela Krista Spasitele a Komunitního centra na Barrandově, přijel tým geologů s vrtnou soupravou, aby zde zajistil různé vzorky podloží. Celkem se jednalo o 4 vrty do hloubky 7 metrů a 2 vrty do hloubky 3 metrů.

 

 

Z každého vrtu byl odebrán vzorek zeminy, na kterém se nyní provádějí 3 analýzy - na smykovou pevnost, stlačitelnost v edometru a základní klasifikační rozbor.

Dále z každého vrtu byly odebrány 2 další vzorky horniny pro stanovení pevnosti v tlaku.

V mělčích vrtech dále proběhly 2 vsakovací zkoušky.

Průběh celé akce si můžete prohlédnout v přiložené fotogalerii.