Srdečně Vás zveme na pokračování pravidelných večerů Liturgických inspirací a následného „Božského čtení“ (Lectio Divina).

 

Tyto večery se konají  každou středu (kromě ohlášených výjimek) od 19.15 hod. v Komunitním centru Krista Spasitele na Barrandově. První část večera nabízí pár myšlenek k některému z důležitých pojmů mešní liturgie a prostor k diskusi. Před 20. hodinou se přesouváme do kostela (adorační kaple), kde o tomtéž tématu rozjímáme prostřednictvím Božího slova.

Obě části na sebe tematicky navazují, je však možné zúčastnit se jen jedné z nich. Kostel je pro nově příchozí otevřen mezi 19.50–20.00 hod.