V současné době probíhá stavba varhan pro kostel Krista Spasitele na Barrandově. Předpokládáme, že varhany zazní již během letošního Adventu.

Srdečně Vás zveme na multimediální přednášku o stavbě našich varhan, která se uskuteční v Komunitním centru v pátek 10. června 2022 od 19.00 hod. v rámci Noci kostelů.