Jednou z mnoha radostí v naší farnosti je široké pěvecké a hudební zázemí. V neděli 2. ledna 2022 začínají v kostele Krista Spasitele na Barrandově pravidelné mše sv. s doprovodem kytary, ukulele, houslí, flétny, basy a kláves.

Tyto mše sv. se budou konat pravidelně - vždy 1. neděli v měsíci od 10.30 hod.

 

Srdečně Vás zveme!

 

"Chvalte Boha v jeho svatyni, chvalte ho i na obloze, již sklenul svou mocí, chvalte ho za jeho bohatýrské činy, chvalte ho pro jeho nesmírnou velikost!

Chvalte ho zvukem polnice, chvalte ho harfou a citerou, chvalte ho bubnem a tancem, chvalte ho strunami a flétnou, chvalte ho zvučnými cymbály, chvalte ho cymbály dunivými! Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina!"

Žalm 150