V sobotu 9. dubna 2022 od 9.00 hod. bude dopolední postní duchovní obnova v kostele Krista Spasitele na Barrandově pod vedením P. Víta Uhra. Součástí této obnovy bude přivítání sochy Pána Ježíše od akademického sochaře Petra Váni na našem kříži.

Současně bude probíhat v Komunitním centru Krista Spasitele duchovní obnova pro školní děti a mládež pod vedením katechetky Radky Habánové (sraz v 9.00 hod. v předsíni kostela).

 

Při této příležitosti bude také široká možnost svátosti smíření pro dospělé i děti za přítomnosti velkého množství kněží (P. Vít Uher, P. Josef Pecinovský, P. Benedikt Hudema, P. Zachariáš Kristek, P. Jakub Jirovec, P. Josef Ptáček).

Srdečně Vás zveme k duchovní přípravě na Svatý týden!